Over Brigitte Taal Meubelrestauratie

BRIGITTE TAAL MEUBELRESTAURATIE

het atelier


Brigitte Taal Meubelrestauratie restaureert en conserveert sinds 1997 antieke, houten meubelen en objecten. En heeft ervaring met diverse stijlen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Denk aan de renaissance, Art Nouveau, Art Deco maar ook de jaren 50.

In het atelier voeren we alle voorkomende werkzaamheden uit. Onder meer op het gebied van constructie, inlegwerk, fineren, afwerking, verguld-, snij- en lijstwerk, sloten, beslag en stoffering. Ons streven is meubelen zowel constructief als esthetisch in originele staat te behouden. Zonder onnodig weghalen of vervangen. Hiervoor gebruiken we historische en moderne houtbewerkings- en conserveringstechnieken en diverse restauratiematerialen als oud hout, gezaagde fineren en reversibele lijmsoorten.
Zo blijft de tijdsgeest van het meubel bewaart.

PROFIEL

Opleiding
Brigitte Taal is zelfstandig restaurator en volgde hiervoor de opleiding hout- en meubelrestauratie aan het Hout en Meubeleringscollege in Rotterdam. Haar specialisatie is restaureren en ambachtelijk meubels maken.

Ervaring
Bij meubelmaker Henk van Pelt in Den Haag en restauratieatelier Anne Marie van Benthem-Doppegieter in Bodegraven deed Brigitte praktijkervaring op. Ook heeft ze veel samenwerkprojecten gedaan met andere restauratoren en professionals uit andere disciplines.
Brigitte heeft in haar atelier diverse soorten meubelen en kunstkabinetten gerestaureerd en geconserveerd voor particulieren, ambassades en gemeentelijke instellingen.

Restauratoren Nederland
Brigitte Taal meubelrestauratie is lid van Restauratoren Nederland (www.restauratoren.nl). De algemene voorwaarden en de ethische code van restaureren en conserveren van de vereniging van conservering en restauratie zijn dan ook voor alle opdrachten van toepassing.

AANPAK

Offerte
Wilt u een meubel laten restaureren? Graag komen we vrijblijvend langs om het meubel te bekijken en de restauratiemogelijkheden te bespreken. Na mondeling akkoord ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de werkzaamheden en de kosten. Vervolgens spreken we samen af wanneer de restauratie plaatsvindt. Na restauratie ontvangt u een beknopt restauratieverslag van uw meubel.

Conditierapport en restauratie- en conserveringsvoorstel
Om de conditie van een object in kaart te brengen, stellen wij op verzoek een conditierapport op. Dit rapport bevat informatie over onder meer de maten, het materiaal, eerdere restauratiesporen en de fysieke conditie. Gevolgd door een advies op maat. Op verzoek kunnen we ook een uitgebreid restauratie- en conserveringsvoorstel opstellen.

Transportschade
Heeft u schade aan uw meubel door bijvoorbeeld een verhuizing? Op verzoek stellen we een offerte op van de transportschade voor uw verzekering of het transportbedrijf.

SAMENWERKINGEN

Brigitte Taal Meubelrestauratie heeft een goede relatie met professionals uit andere disciplines. Daardoor zijn we in staat complete restauraties uit te voeren. Denk aan stoffering, beschildering, vergulde objecten of lijsten of verguld beslag. Maar ook metalen, het restaureren van het beslag, of het gieten van messing beslag naar voorbeeld van het originele beslag.

 

schaven